Lidmaatschap

Aanmelden als nieuw lid

Nieuwe leden kunnen eerst een aantal trainingen komen proberen en zich dan als lid bij de trainer melden.

Om je aan te melden bij de vereniging het inschrijfformulier downloaden, invullen en bij de trainer, of de ledenadministrateur inleveren.

Niet vergeten een digitale pasfoto te (laten) maken als  je een spelerspas nodig hebt. (als je aan wedstrijden wilt meedoen), het formulier en de foto.

Afmelden als lid

Schriftelijk, telefonisch of per mail bij de ledenadministratie (licht je trainer natuurlijk ook in…)

Contributie

Contributie opbouw in bedragen per maand 2023-2024.
  
CMV 6-12 jaar€ 10,00
Jeugd 13-17 jaar€ 13,50
Jeugd 18-20 jaar€ 20,00
Senioren (21+)€ 25,00
Recreanten 1x trainen€ 19,00
Recreanten 2x trainen€ 20,50
 Niet spelende leden* € 6,25

* Als je meer dan 2 maanden niet kunt spelen kun je de penningmeester vragen om de contributie te wijzigen in die van een niet-spelend lid.