Brevolk en privacy

Voordat iedereen de vakantie inluidt nog een laatste nieuwsbrief voor dit seizoen. Niet de spannendste maar wel belangrijk en informatief.
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat per 25 mei jongstleden de nieuwe Privacywet van kracht is. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) maakt dat bedrijven en organisaties die persoonsgegevens verwerken, technische en organisatorische maatregelen moeten nemen om de privacy van hun klanten of leden te waarborgen. Ook voor Brevolk heeft dit consequenties. In deze nieuwsbrief leggen we uit hoe we dit hebben opgepakt.

Privacy Verklaring

Volleybalvereniging Brevolk hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In onze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Volleybalvereniging Brevolk houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hoe we dit doen is te lezen in de Privacy Verklaring op de website, te vinden onder het kopje ‘Organisatie’ of via deze link

 

Gedragsregels begeleiders in de sport

Bovenstaande heeft ons doen besluiten om ook onze gedrags- en omgangsregels eens onder de loep te nemen en vast te leggen. Gelukkig hebben we op dit gebied geen negatieve ervaringen, maar we zijn wel van mening dat het goed is om eenduidige afspraken te maken en hierop een beleid te schrijven. Hier zijn we mee bezig en dit gaan we na de vakantie ook met de trainers, coaches en scheidsrechters bespreken. Daarna is het beleid ook te vinden op de website, in een volgende nieuwsbrief zullen we een link plaatsen. Omgangsregels
Naast gedragsregels voor begeleiders, hebben we ook onze omgangsregels vastgelegd. Deze gelden voor iedereen binnen de vereniging. Ook deze komen op de website te staan.

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging.
2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
3. Ik val de ander niet lastig.
4. Ik berokken de ander geen schade.
5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
7. Ik negeer de ander niet.
8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

 

Toestemmingsverklaring gebruik foto- en filmmateriaal

Op een van de eerste trainingen in het nieuwe seizoen ontvangt iedereen een toestemmingsformulier voor het gebruik van foto- en filmmateriaal. Met deze verklaring geef je aan dat Brevolk foto- en filmmateriaal waar je (of je kind) opstaat mag gebruiken voor website, Facebook, nieuwsbrief of andere Brevolk publicaties.  Tot zover deze nieuwsbrief, we willen iedereen een hele fijne vakantie wensen! We zien jullie graag weer terug in het nieuwe seizoen (week 35).

Bestuur Brevolk