Nieuwsbrief 2-2018

Brevolk en privacy

Voordat iedereen de vakantie inluidt nog een laatste nieuwsbrief voor dit seizoen. Niet de spannendste maar wel belangrijk en informatief.
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat per 25 mei jongstleden de nieuwe Privacywet van kracht is. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) maakt dat bedrijven en organisaties die persoonsgegevens verwerken, technische en organisatorische maatregelen moeten nemen om de privacy van hun klanten of leden te waarborgen. Ook voor Brevolk heeft dit consequenties. In deze nieuwsbrief leggen we uit hoe we dit hebben opgepakt.

Continue reading