Nieuwsbrief 2-2018

Brevolk en privacy Voordat iedereen de vakantie inluidt nog een laatste nieuwsbrief voor dit seizoen. Niet de spannendste maar wel belangrijk en informatief. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat per 25 mei jongstleden de nieuwe Privacywet van kracht is. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) maakt dat bedrijven en organisaties die persoonsgegevens verwerken, technische en […]